• Increasing the Surface Functionality of Mg Alloys by Means of Plasma Electrolytic Oxidation Lech Kwiatkowski, Anna Kapuścińska, Alicja Bałkowiec, Rafał Lutze; Solid State Phenomena 2015; (227) 495-498 :
 • Możliwości doszczelnienia amorficznej powłoki fosforanowej otrzymanej na stopie aluminium AA2024-T3 – przykłady materiałowe i technologiczne Lech Kwiatkowski, Anna kapuścińska; Inżynieria Powierzchni 2015; (20) 1, 47-57
 • Wpływ modyfikacji wstępnej obróbki powierzchniowej stopu AA2024-T3 na właściwości ochronne powłoki organicznej Anna Kapuścińska, Lech Kwiatkowski Inżynieria Powierzchni 2015, (20) 2, 41-46
 • Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej HS6-5-2 (SW7M) po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie Tadeusz Wierzchoń, Janusz Trojanowski, Tomasz Borowski, Anna Kapuścińska, Anna Drobek; Inżynieria Materiałowa 2015; (204) 2, 82-86
 • Ocena ryzyka korozji atmosferycznej Joanna Kobus, Rafał Lutze; Logistyka 2015; 4, 4094-4098
 • Selection of processing parameters for conversion coatings on high-strength aluminium alloys by cyclic voltammetry Lech Kwiatkowski, Marcin Grobelny, Piotr Konarski MATERIALS SCIENCE, (50) 5, 634-645
 • Ocena szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych na podstawie emisji zanieczyszczeń Joanna Kobus, Rafał Lutze; Logistyka 2015; 4, 4099-4104
 • Efekty obróbki luźnymi kształtkami stopu magnezu RZ5 Marek R. Brzeziński, Rafał Lutze; Inżynieria Powierzchni 2015; 4, 19-24
 • Stan normalizacji w zakresie systemów jakości, kwalifikacji personelu oraz badań odbiorczych urządzeń w technologiach natryskiwania cieplnego Anna Olbrycht Przegląd Spawalnictwa, (87) 9, 21-23
 • Selection of processing parameters for conversion coatings on high-strength aluminium alloys by cyclic voltammetry Lech Kwiatkowski, Marcin Grobelny, Piotr Konarski; Physico Chemical Mechanics of Materials 2014; (50) 5 :
 • Modeling of the natural stones degradation in polluted atmosphere Joanna Kobus, Tim Yates; Architecture Civil Engineering Environment 2014 ; (3):82-86
 • Badania korozji miedzi w warunkach atmosferycznych Joanna Kobus; Inżynieria Powierzchni 2014; 2: 73-79
 • Stal o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną Joanna Kobus; Inżynieria Powierzchni 2014; 4: 57-656
 • Zastosowanie materiałów roślinnych do obróbki strumieniowo - ściernej przy renowacji powłok na stopach aluminium Marek Rajmund Brzeziński, Stanisław Gorzkowski, Rafał lutze, Michał Wojucki; Inżynieria Powierzchni 2014(1): 14-20
 • Zastosowanie drutów proszkowych do łukowego natryskiwania powłok żaroodpornych Witold Milewski, Anna Olbrycht, Szymon Pawlik, Hanna Pokhmurska; Inżynieria Powierzchni 2014(4): 23-30
 • Wpływ parametrów natryskiwania na koszty procesu i odporność na korozję powłok natryskiwanych łukowo Witold Milewski, Anna Olbrycht, Szymon Pawlik; Inżynieria Powierzchni 2014(4): 31-37
 • Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Anna Olbrycht; Przeglad Spawalnictwa 2014 (86)2: 2-6
 • Normalizacja natryskiwania cieplnego Anna Olbrycht; Inżynieria Powierzchni 2014(4): 46-50
 • Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej X153CrMoV12 po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie Tomasz Borowski, Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Paweł Mączyński, Anna Kapuścińska, Andrzej Andrzejewski, Tadeusz Wierzchoń; Inżynieria Powierzchni 2014(2): 26-35
 • Odporność korozyjna warstw azotowanych z ograniczoną przypowierzchniową warstwą azotków żelaza na stali X153CrMoV12 Piotr Wach, Anna Kapuścińska, Aleksander Ciski, Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński; Inżynieria Powierzchni 2014(2): 18-25
 • Monitoring of atmospheric corrosion. Examples and their application [Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery] Joanna Kobus, Lech Kwiatkowski Ochrona przed Korozją 2013; 56(3):80-85
 • Powłoki metalowe w ochronie antykorozyjnej konstrukcji stalowych Witold Milewski, Anna Olbrycht, Łukasz Grądkiewicz "Mosty" 2013; 5: 48-49
 • 10-12.04.2013, 21 Konferencja Naukowo-Techniczna "ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały Powłoki". Referat: Wybrane problemy korozyjne w zastosowaniach stali odpornych na korozję
 • 8-10 maj 2013, VII Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” – OSTRÓDA’2013. Referat: Monitoring korozji atmosferycznej w Polsce.
 • 1-5.09.2013, European Corrosion Congres - “Corrosion Control for a Blue Sky”, - “Innovative anti-corrosion strategies for materials in energy production systems” Referat: The effect of mechanical pre-treatment on corrosion behaviour of bare and anodized surface of AZ31.
 • 16-19.09.2013, 6th Kurt Schwabe Symposium - Surface Analysis and Material Engineering in Corrosion Science and Electrochemical Technologies. Referat: The effect of cold work of AZ31 alloy on its properties and corrosion behaviour in as-received and anodised form.
 • 8-13 sep 2013, Euromat 2013 - The effect of structure and chemical composition of anodic film on corrosion behavior of anodized AZ61 alloy, Alicja Bałkowiec, Lech Kwiatkowski, Anna Kapuścińska, Rafał Lutze, Jakub Michalski, Piotr Tomassi
 1. Tidblad J., V. Kucera, M. Ferm, K. Kreislova, S. Brüggerhoff, S. Doytchinov, A. Screpanti, T. Grøntoft, T. Yates, D. de la Fuente , O. Roots, T. Lombardo, S. Simon, M. Faller, L. Kwiatkowski, J. Kobus, C. Varotsos, C. Tzanis, L. Krage, M. Schreiner, M. Melcher, I. Grancharov, N. Karmanova, Effects of Air Pollution on Materials and Cultural Heritage: ICP Materials Celebrates 25 Years of Research; International Journal of Corrosion, doi:10.1155/2012/496321, 2012.
 2. J. Kobus, L. Kwiatkowski, Prognozowanie trwałości powłok cynkowych – doświadczenia Centrum Korozyjnego IMP, Inżynieria Powierzchni, 4 (2012), 12 - Zobacz artykuł »
 3. L. Kwiatkowski, A. Zych, B. Kolada, Znormalizowane elektrochemiczne metody badań odporności korozyjnej metali i powłok, Inżynieria Powierzchni
 4. L. Kwiatkowski, A. Bałkowiec, A. Zych, R. Lutze, J. Michalski, P. Tomassi, The effect of structure of anodic films on the corrosion behaviour of anodised AZ61 alloy, Physicochemical Mechanics of Materials, 9, (2012), 397-401
 5. L. Kwiatkowski, H. Pokhmurska, Th. Lampke, M. Grobelny, A. Kapuścińska, Actual examples and perspectives of corrosion protection of magnesium alloys, Ochrona przed korozją, 55, 10, (2012), 23-31
 6. A. Kapuścińska, L. Kwiatkowski, A. Bałkowiec, R. Lutze, J. Michalski, P. Tomassi, Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego, Ochrona przed korozją 11, (2012), 502-504
 7. A. Kapuścińska, P. Wach, A. Ciski, S. Burdyńska, Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego na właściwości ochronne azotowanej stali X153CrMoV12, Ochrona przed korozją 11, (2012), 499-501
 8. W.Milewski, A.Olbrycht, Sz.Pawlik: Wpływ rodzaju układu rozpylającego i sposobu natryskiwania na koszty wykonania powłok natryskanych łukowo. Przegląd Spawalnictwa 9, (2012), 14-19
 9. W.Milewski, A.Olbrycht, Sz.Pawlik. H.Pohkmurska: Powłoki żaroodporne natryskiwane łukowo z drutów proszkowych. Mechanik, 8-9, (2012), 759-762
 10. W.Milewski, Powłoki metalowe i metalowo-malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozją, Nowoczesne Hale, Część I – Nr 1/2012 s.92-94, Część II – Nr 3/2012 s.46-47
 • Garcia MP, Gomes PS, Michalski J, Kwiatkowski L, Montemor MF, Fernandes MH Osteoblastic cytocompatibility of anodised AZ31 and RZ5 magnesium alloys accepted in the Third International Conference “Strategies in Tissue Engineering”, Wurzburg, Germany, 23-25 May, 2012
 • A. Ciski, P. Wach, A. Zych, S. Burdyńska, Tribological and corrosion properties of nitrided layers of X153CrMoV12 steel after deep cryogenic treatment. SMT26 2012, Proceeding of Surface Modification Technologies XXVI abstract: 183-18
 • J. Kobus, L. Kwiatkowski, A. Nakonieczny, Korozja atmosferyczna podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Stan obecny i tendencje zmian. Prezentacja i referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Antykorozja, kwiecień 2012
 1. W. Milewski, A. Nakonieczny, A. Olbrycht, Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego zastosowania w Polsce powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie Ochrona przed Korozją, 7, 435-437, 2011
 2. J. Kobus, L. Kwiatkowski., Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych, Ochrona przed Korozją, 7, 404-405, 2011
 3. K. Rymer, A. Zych, A. Przywóski, L. Kwiatkowski, Otrzymywanie i właściwości korozyjne elektrolitycznych powłok Co-P, Ochrona przed Korozją, 7, 444-445, 2011
 4. L. Kwiatkowski, A. Zych, Powłoki konwersyjne na wybranych wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie metod, technologii wytwarzania i właściwości ochronnych, Ochrona przed Korozją, 7, 449-451, 2011
 5. L. Kwiatkowski, A Zych, On the Phosphatibility of High-Strength Aluminium Alloys. Proceedings of 18th International Corrosion Congress, Corrosion Control, Contribution to a Sustainable Future for All, Australasian Corrosion Association, 2011
 6. W. Milewski, L. Kwiatkowski. Udział w konferencji (W. Milewski – wygłoszenie referatu) , IX Konferencja Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
 7. L. Kwiatkowski, A. Nakonieczny, A. Zych. Conversion Coatings on High-Strength Aluminium Alloys. New approaches in traditional technologies, The 2th International Conference & Exhibition , Aluminium-21/Coatings, Saint Petersburg
 8. L. Kwiatkowski, M. Grobelny, Electrochemical characterisation of high-strength Al alloys as a tool for selection of their protection against corrosion, Konferencja Fundalemtalne aspekty korozyjno - materiałowe i ochrona metali przed korozją, Moskwa>
 1. Barranco, V., Carmona N., Galvan J.C., Grobelny M., Kwiatkowski L., Villegas M.A., Electrochemical study of tailored sol-gel thin films as pre-treatment prior to organic coating for AZ91 magnesium alloy, Progress in Organic Coatings, 68, 347-355, 2010
 2. Zych A., Kwiatkowski L., Wpływ chemicznej obróbki wstępnej stopów aluminium serii 2000 na właściwości ochronne powłok organicznych., Rudy i Metale Nieżelazne, 7, 518, 2010
 3. Zych A., Kwiatkowski L., Możliwości modyfikacji chemicznej obróbki powierzchniowej powierzchni stopu AA2024-T3 w celu podwyższenia właściwości ochronnych amorficznych powłok fosforanowych, Ochrona przed Korozją, 4-5, 242, 2010
 4. Kwiatkowski L., Zych A., The effect of surface pre-treatment of high-strength aluminium alloys on the protective properties of organic coatings, Physicochemical mechanics of materials, tom 1, nr 8, s. 354-357, 2010
 5. Tomassi P., Kwiatkowski L., Lutze R., The attempts to increase the corrosion resistance of anodic films on high-strength aluminium alloys, Physicochemical mechanics of materials, tom 2, nr 8, s. 803, 2010
 6. Kwiatkowski L., Powłoki konwersyjne na wysokowytrzymałych stopach Al - tradycyjne technologie w nowych wersjach. Fosforanowanie, Ochrona przed korozją, 10, 489, 2010
 7. Kania H., Liberski P, Kwiatkowski L, Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych, Ochrona przed korozją, 10, 471, 2010
 8. Rymer K., Zych A., Kwiatkowski L., Przywóski A., Antykorozyjne właściwości elektrolitycznych powłok Co-P, Inżynieria Powierzchni, 3, 29 – 33, 2010
 9. Osuchowska E., Bieliński J., Lutze R., Kwiatkowski L., Antykorozyjne powłoki elektrolityczne na bazie cynku, Inżynieria Powierzchni, 3, 40-47, 2010
 10. Milewski W., Kobus J.: Przykładowa analiza kosztów eksploatacji powłok antykorozyjnych, Inżynieria Powierzchni, 3, 23-28, 2010
 11. Witold Milewski: O co tu chodzi?, „Konstrukcje Stalowe” 1, 18-24, 2010
 12. Lech Kwiatkowski – The Problems Related to the Surface Pre-treatment Prior to Organic Coating of Aluminum and Magnesium Alloys – BIT’s, 1st Annual Marine Tech Summit, Dalien, Chiny, 27.10.2010 referat na zaproszenie (invited lecture), Book of Abstracts, str. 147.
 13. Lech Kwiatkowski - Emisja cynku do środowiska w aspekcie aktów prawnych. XVII Sympozjum Cynkownicze, Solina, 19-22 września 2010
 14. Joanna Kobus - Emisja cynku z powłok do środowiska w zależności od zanieczyszczenia atmosfery. XVII Sympozjum Cynkownicze, Solina, 19-22 września 2010
 15. Lech Kwiatkowski, Normalizacja w obszarze cynkowania i powłok cynkowych. Tematy do dyskusji. XVII Sympozjum Cynkownicze, Solina, 19-22 września 2010.
 1. Milewski W., Królikowska A., Olbrycht A., Pawlik Sz.; Wpływ parametrów natryskiwania cieplnego na koszty nakładania powłok metalowych. Ochrona przed Korozją, 7, s. 2009
 2. Milewski W., Celowość zmniejszenia grubości powłok metalowych w systemach metalowo-lakierowych. Propozycje do dyskusji, Ochrona przed Korozją, 10, s, 2009
 3. Milewski W., Kwiatkowski L., Powłoki metalowe w ochronie przed korozją konstrukcji stalowych, Informator Gospodarczy PIKS 2009
 4. Milewski W., Olbrycht A., Pawlik Sz., T.Borowski, Żaroodporne powłoki typu Fe-Cr-Al natryskiwane łukowo, Przegląd Spawalnictwa 9, 45-48, 2009
 5. Milewski W., Kilka praktycznych uwag o natryskiwaniu powłok molibdenowych. Przegląd Spawalnictwa 9, 11-13, 2009
 6. Myszka D., Kłębczyk M., Zych A., Kwiatkowski L., The surface layer of austempered ductile iron investment castings properties, Archives of Foundry Engineering, 9, 1, 157-162, 2009
 7. Kobus J., Kwiatkowski L., Monitorowanie zagrożeń korozyjnych ich skutków w warunkach korozji atmosferycznej. Inżynieria Powierzchni 1, 3 – 15, 2009
 8. Kobus J., Kwiatkowski L., Lutze R., Organiczne powłoki z farb wodorozcieńczalnych na stali ocynkowanej. Problem kryteriów oceny odporności na korozję., Inżynieria Powierzchni 1, 16 – 28, 2009
 9. Kwiatkowski L., Tomassi P., Powłoki konwersyjne na blachach aluminiowych - technologie wytwarzania i metody badań, Inżynieria Powierzchni, 1, 36-45, 2009
 10. Zych A., Kwiatkowski L., Wpływ obecności wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorficznych powłok fosforanowych na stopie Al 2024-T3, Ochrona p. Korozją, .52/11, 566-568, 2009
 11. Grobelny M., Kwiatkowski L., Wykorzystanie inhibitorów korozji miedzi do ochrony przed korozją stopów aluminium serii 2xxx Ochrona p. Korozją, 52/11, 498-499, 2009
 12. Kwiatkowski L., Podatność na korozję i skuteczność aktualnych metod ochrony przed korozją stopów aluminium stosowanych w budownictwie Inżynieria Powierzchni , 4, 24-32, 2009
 1. Kania H., Liberski P., Kwiatkowski L; The effect of alloying elements in zinc bath on the corrosion resistance of hot-dip galvanised steel with different Si content; Physicochemical Mechanics of Materials, 7, 296-300, 2008
 2. Liberski P., Kania H., Podolski P., Tatarek A., Kwiatkowski L.; Actual technological problems of batch hot-dip galvanising process, Physicochemical Mechanics of Materials; 7, 301-307, 2008
 1. Pokhmurska H., Wielage B., Lampke T., Zacher M., Fischer U., Kwiatkowski L., Grobelny M.; Galvanisches Verzinken von Magnesiumlegierungen. Zinc-Plating of Magnesium Alloys, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 38, 2, 181 -186, 2007
 2. Cholewa E., Lutze R., Kwiatkowski L., Okurowski W., Elektrolityczne powłoki stopowe cynku – kierunki rozwoju i zastosowanie, Inżynieria Powierzchni, 2, 24 - 31, 2007
 3. Pokhmurska H., Wielage B., Lampke T., Zacher M., Kwiatkowski L., Grobelny M., Możliwości ochrony przeciwkorozyjnej stopów Mg za pomocą elektrolitycznych powłok cynkowych, Inżynieria Powierzchni, 2, 32 - 38, 2007
 4. Kobus J., Kwiatkowski L., Lutze R., Jaroszewska-Klein E., Problemy określenia wymagań technicznych dla powłok cynkowych zanurzeniowych stosowanych w systemach duplex, Inżynieria Powierzchni, 2, 39 - 47, 2007
 5. Hitczenko D., Kwiatkowski L., Ocena procesów cynkowania i jakości powłok na podstawie aktualnych norm, Inżynieria Powierzchni, 2, 55 - 65, 2007
 6. Milewski W., Społeczne skutki lekceważenia korozji, Inżynieria Powierzchni, 1, 8 -14, 2007
 7. Kwiatkowski, L.; Grobelny, M.; Wielage, B.; Pokhmurska, H.; Wank, A.; Kalita W.: Improvement to corrosion resistance of magnesium alloys by physical and chemical surface treatment., EFC Publications number 54, “Innovative, pre-treatment techniques to prevent corrosion of metallic surfaces”, Ed. L. Fedrizzi, H.Terryn and A.Simoes, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England, ISBN 978-1-84569-365-7, 184, 2007
 8. Pokhmurska H., Wielage B., Lampke Th., Zacher M, Stelzer R., Kwiatkowski L., Korrosions- und Verschleiβverhalten wärmebehandelter Zinksprotzschichten auf Magnesiumlegierungen, Schriftenreihe Werkstoffe und werkstofftechnische Anvendungen, Band, Wyd. Technische Universität Chemnitz, 26, 312, 2007
 9. Kwiatkowski L., Niektóre problemy w ochronie przed korozją stopów magnezu, Ochrona przed korozją, 11s / A / 31, 2007
 10. Mańkowski J., Zych A., Wpływ azotowania plazmowego stali 38HMJ na jej anodowe zachowanie w roztworze siarczanowym i chlorkowo –siarczanowym, Ochrona p. Korozją, 11s/ A / 52, 2007
 11. Mańkowski J., Zych A., Regulowane azotowanie gazowe stali 38HMJ. Własności warstwy azotowanej i jej anodowe zachowanie w roztworach zakwaszonych , Ochrona p. Korozją, 11s/A / 270, 2007
 1. Kalita, W.; Kołodziejczak, P.; Kwiatkowski L.; Grobelny M.; Ocena jakości doczołowych złączy ze stopów magnezu spawanych wiązką lasera CO2; Przegląd Mechaniczny, 6, 3 - 19, 2006. PL ISSN 0033-2259
 2. Pokhmurska H., Wielage B., Lampke T., Zacher M., Fischer U., Kwiatkowski L., Grobelny M, Galvanisches Verzinken von Magnesiumlegierungen, Tagungsband zum 9. Werkstofftechnischen Kolloquium Chemnitz, Schriftenreihe Werkstoffe und Werkstofftechnische Anwendungen, 477-482, 2006 ISSN 1439-1597
 3. Kwiatkowski L., Milewski W., Chyba Z., Niektóre właściwości powłok antykorozyjnych natryskiwanych cieplnie, Ochrona przed korozją, 10, 311- 316, 2006. PL ISSN 0473-7733.
 4. Pokhmurski V., Kwiatkowski L., Zin I., Lyon. S., Bily L., Ratushna M., An influence of inhibiting pigments on corrosion of Al alloy, Physicochemical Mechanics of Materials. 42, 5, 7 -11. 2006. ISSN 0430-6252
 5. Betiuk M., Burdyński K., Michalski J., Wach P., Kwiatkowski L., Wytwarzanie warstw układu Cr – N i Ti-Cr-N o podwyższonej odporności na utlenianie, technologią PVD-Arc, na azotowanej stali WCL, Inżynieria Materiałowa, 5, 871– 873, 2006 PL ISSN 0208 – 6247
 6. Kwiatkowski L., Tomassi P., Możliwości zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stopów glinu za pomocą chemicznej / elektrochemicznej obróbki powierzchniowej, Inżynieria Powierzchni, 3, 39 - 48, 2006
 7. Milewski W., Butkiewicz K., Wykorzystanie metod HVOF w przemyśle, Inżynieria Powierzchni, 3, 64-70, 2006
 1. Kwiatkowski L.,.Lutze R, Kozłowska A., The influence of surface pre-treatment or inhibitive properties of phosphate pigments.: Pitture e Vernici European Coatings 81,14, 5-14, 2005
 2. Kwiatkowski L., Lutze R., Wpływ rodzajów pigmentu fosforanowego na wybrane właściwości ochronne powłok alkidowo-melaminowych, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 286-291, 2005 Milewski W., Butkiewicz K., Wpływ parametrów natryskiwania łukowego na przyczepność powłok natryskiwanych na stopy aluminium, Inżynieria Powierzchni, 3, 3-10, 2005
 3. Pokhmurski V., Nakonieczny A., Khoma M., Vynar V., Kwiatkowski L., Peculiarities of corrosion fatigue damage of surface-hardened aluminium alloys, Inżynieria Powierzchni, 2A, 117-121, 2005
 4. L. Kwiatkowski, M.Grobelny, M.Kalita, P.Kołodziejczak Corrosion properties of the butt-welded joints of laser welded Mg alloys, Inżynieria Powierzchni, 2005, 2B, str. 191-198
 5. M.Grobelny, L.Kwiatkowski, M.Donten An influence of polyethylene glycols on the mechanism of copper electroreduction and properties of the coatings Neue Materialen und Verfahren in der Beschichtungstechnik, 8 Werkstofftechnische Kolloquium, Band 22, 19-24, 2005, ISSN 1439-1597, ISBN 3-00-016841-9, Chemnitz, 28.09 – 01.10.2005
 6. K.Butkiewicz, W.Milewski, L.Kwiatkowski, B.Wielage, A.Wank, H.Pokhmurska Wear and corrosion resistant coatings on aluminium alloys obtained by thermal spraying. Neue Materialen und Verfahren in der Beschichtungstechnik, 8 Werkstofftechnische Kolloquium, Band 22, str. 226-231, 2005, ISSN 1439-1597, ISBN 3-00-016841-9, Chemnitz, 28.09 – 01.10.2005
 1. Surface Engineering; L. Kwiatkowski; Phosphate Coatings Porosity: Review of New Approaches, August, 20, 4, 292-298(7), 2004
 2. Kozłowska A.,. Zubielewicz M, Kamińska-Tarnawska E., Kwiatkowski L., Lutze R. Działanie pigmentów fosforanowych w zależności od spoiwa i chemicznego przygotowania powierzchni stali: Ochrona przed korozją, 9, 226-232, 2004
 3. Geiger Ed. M., Otto A., Kalita W., Kołodziejczak P., Kwiatkowski L., Hoffman, Properties of the Butt-Welded Joints of CO2 – Laser Welded Mg Alloys, J. Proceedings of Laser Assisted Net Shape Engineering Meisenbach-Verlag Bamberg, 4, 317 – 328, 2004
 4. Milewski W., Pokhmurska A., Olbrycht A. Wpływ warstwy tlenku NiO na adhezję natryskanej cieplnie powłoki z Al2O3: Problemy eksploatacji, 3, 139-153, 2004