Pracownia natryskiwania cieplnego

 • dr Lech Kwiatkowski (lech.kwiatkowski@imp.edu.pl tel: 022 560 28 46)
 • mgr inż. Anna Olbrycht (korozja@imp.edu.pl tel: 022 560 27 80)
 • inż. Szymon Pawlik (szymonpawlik@imp.edu.pl tel: 022 560 28 65)
 • opracowanie nowych technologii,
 • badania wpływu rodzaju metody i parametrów natryskiwania na właściwości powłok,
 • szkolenia przedstawicieli przemysłu zgodnie z PN-EN ISO 14918, certyfikaty,
 • opracowanie nowych metod badania właściwości powłok natryskiwanych cieplnie,
 • płomieniowy pistolet proszkowy wyposażony w wymienne dysze co umożliwia natryskiwanie powłok zarówno metalowych jak też ceramicznych i z tworzyw sztucznych,
 • pistolet łukowy o wymiennym, otwartym lub zamkniętym układzie rozpylania,
 • płomieniowy naddźwiękowy pistolet na drut wyposażony w elektryczny napęd przesuwu drutu,
 • płomieniowy naddźwiękowy pistolet na proszek umożliwiający natryskiwanie powłok o szczególnie wysokich właściwościach (b. małej porowatości, mało utlenionych, o wysokiej przyczepności),
 • manipulator GTV umożliwiający zautomatyzowane prowadzenie procesu natryskiwania,
 • kabinowa oczyszczarka strumieniowo-ścierna.

Laboratorium jest ponadto wyposażone w przenośną aparaturę do kontroli warunków prowadzenia procesu natryskiwania oraz badania jakości powłok:

 • przyrząd do pomiaru przyczepności powłok w zakresie 0-28 MPa,
 • grubościomierz do pomiaru grubości powłok z materiałów niemagnetycznych na podłożu magnetycznym w zakresie 0-1500µ, typ: 355,
 • przyrząd do pomiaru chropowatości Rz i Ra w zakresie 0,1 do 200µm., typ: TR 100,
 • przyrząd do pomiaru temperatury (-50 do 100°C), wilgotności (10 do 95%) i temperatury punktu rosy, typ: 319.