Pracownia badań korozji atmosferycznej

 • dr Lech Kwiatkowski (lech.kwiatkowski@imp.edu.pl tel: 22 560 28 46)
 • mgr Joanna Kobus (asia@imp.edu.pl tel: 22 560 26 67)
 • mgr inz Rafal Lutze (lutzek@imp.edu.pl tel: 22 560 28 30)
 
J. Kobus, L. Kwiatkowski, Prognozowanie trwałości powłok cynkowych – doświadczenia Centrum Korozyjnego IMP, Inżynieria Powierzchni, 4 (2012), 12 - Zobacz artykuł »
 • Oznaczanie agresywności atmosfery na obszarze Polski
 • Kooperacja z organizacjami europejskimi w zakresie metod, opisu i interpretacji procesów korozyjnych w warunkach naturalnych dla różnych tworzyw metalowych i niemetalowych;
 • Opracowanie map korozyjnych w warunkach narażeń komunikacyjnych,
 • Inicjowanie nowych ekspozycji korozyjnych i monitoringu korozji na obszarach szczególnie narażonych na agresywne czynniki korozyjne
 • Badania nowych materiałów i powłok w warunkach naturalnych w odniesieniu do wyników badań przyspieszonych,
 • Modernizacja dotychczasowych i opracowywanie nowych metod badań w warunkach laboratoryjnych
 • Stacjonarne stanowiska do ekspozycji próbek dla oceny odporności na korozję atmosferyczną: Warszaw, Kraków, Katowice, Łeba, Diabla Góra – Mazury
 • Zestaw mobilnych stanowisk do ekspozycji próbek dla oceny odporności zabezpieczeń antykorozyjnych na korozję atmosferyczną