Prace statutowe

 • Elektro-osadzania powłok kompozytowych z nano-diamentem.
 • Polimerowe powłoki kompozytowe osadzane za pomocą elektroforezy.
 • Powłoki natryskiwane metodą HVOF z proszków na bazie żelaza o różnej zawartości chromu i wanadu – badania.
 • Struktura i właściwości powłok nano-kompozytowych z osnową metalową i grafemem jako fazą dyspersyjną wytwarzanych metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej. Grafem jako faza dyspersyjna w powłokach polimerowych.
 • Badanie wybranych metali konstrukcyjnych podatnych na korozję lokalną w warunkach naturalnych oraz w skali mikro.
 • Badania korozyjności środowiska, szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz odporności korozyjnej powłok dla oceny strat korozyjnych. Mapa korozyjności atmosfery w Polsce.
  Etap IV – Ocena szybkości korozji metali konstrukcyjnych i powłok ochronnych w warunkach specyficznych narażeń korozyjnych.
 • Elementy rozwoju eko-innowacyjności w branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych w myśl polityki ekologicznej Unii Europejskiej – analiza i wdrażanie.
  c) Rozeznanie merytoryczne, rynkowe oraz ocena możliwości rozpoczęcia w IMP tematyki korozji materiałów w przemyśle wydobywczym ropy i gazu.
 • Badania korozyjności środowiska, szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz odporności korozyjnej powlok dla oceny strat korozyjnych. Etap III. Mapa korozyjności atmosfery wokół autostrad, dróg i ulic o dużym natężeniu ruchu pojazdów w Polsce.
 • Opracowanie technologii nanoszenia powłok odpornych na jednoczesne oddziaływanie narażenia mechanicznego i korozyjnego dla wybranych zastosowań przemysłowych.
  g) Natryskiwanie naddźwiękowe WC+Co na różnego rodzaju podłoża.
 • Elementy rozwoju eko-innowacyjności w branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych w myśl polityki ekologicznej Unii Europejskiej- analiza i wdrożenia.
  b) Wstęp do opracowań technologicznych alternatyw powłok kadmowych.
 • Analiza właściwości funkcjonalnych powłok konwersyjnych na stopach Al i Mg. Badanie właściwości powłok fosforanowych wytwarzanych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
 • Selektywne wytwarzanie powłok konwersyjnych na wysokowytrzymałych stopach Al oraz Mg.
 • Monitorowanie wzrostu powłok konwersyjnych na wysokowytrzymałych stopach Al.
 • Edycja interaktywnych map korozji metali na terenie Polski. Etap II.
 • Baza danych narażeń korozyjnych i szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych na terenie Polski.
 • Badanie kinetyki reakcji elektrodowych na wysokowytrzymałych stopach Al w modelowych roztworach do wytwarzania powłok konwersyjnych.
 • Badanie wpływu jakości metalowych powłok natryskiwanych cieplnie i rodzaju zastosowanego uszczelniacza na odporność korozyjną ochronnych powłok metalowo-malarskich.
 1. Opracowanie preparatów do uszczelniania powłok cynkowych.
 2. Opracowanie technologii wytwarzania amorficznych powłok konwersyjnych na powierzchni stopów Al.
 3. Badania korozyjności środowiska, szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz odporności powłok ochronnych.
 4. Baza danych narażeni korozyjnych i szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych na terenie Polski.
 5. Wpływ rodzaju układu rozpylającego i sposobu natryskiwania na koszty natryskiwania i odporność na korozję powłok natryskiwanych łukowo.
 6. Badania eksploatacyjne powłok żaroodpornych natryskiwanych łukowo z drutów proszkowych.
 7. Opracowanie materiałów szkoleniowych do szkolenia Europejskich Specjalistów Natryskiwania Cieplnego.
 1. Opracowanie metod i metodyki badań korozyjnych Mg i jego stopów. Monitoring korozyjny.
 2. Opracowanie technologii wytwarzania powłok konwersyjnych dla wybranych stopów Al.
 3. Opracowanie preparatu do ochrony czasowej powłok cynkowych otrzymanych metodą termodyfuzyjną.
 4. Badanie korozyjności środowiska, szybkość korozji materiałów konstrukcyjnych oraz odporność powłok ochronnych.
 5. Prace związane z opracowaniem systemu zarządzania korozji w Polsce.
 6. Wpływ rodzajów węglików dodatków uzupełniających oraz obróbki cieplnej na właściwości powłok natryskiwanych łukowo z drutów proszkowych.
 1. Opracowanie elektrochemicznego procesu tworzenia krystalicznych powłok fosforanowych na stopach Al o zmiennym składzie fazowym
 2. Opracowanie metod uszczelniania amorficznych powłok fosforanowych na stopach Al.
 3. Wpływ przygotowania powierzchni na właściwości ochronne anodowych powłok tlenkowych na stopach Mg.
 4. Opracowanie metodyki oceny podatności na korozję wybranych stopów Al i Mg, bez i z powłoką ochronną.
 5. Badanie korozyjności środowiska, szybkość korozji materiałów konstrukcyjnych oraz odporności korozyjnej powłok dla oceny strat korozyjnych.
 6. Wpływ rodzaju węglika, dodatków uzupełniających oraz obróbki cieplnej na właściwości powłok natryskiwanych łukowo z drutów proszkowych. II etap.
 7. Opracowanie nieniszczącej metody oceny jakości antykorozyjnych powłok natryskiwanych cieplnie poprzez ocenę porowatości lub chropowatości.
 8. Opracowanie projektu programu wieloletniego Pt. „Techniczne i organizacyjne rozwiązania systemu zarządzania ochroną przed korozją, uwzględniającego stanowisko Ministerstwa Gospodarki”.