Laboratorium badań elektrochemicznych

 • dr Lech Kwiatkowski (lech.kwiatkowski@imp.edu.pl tel: 22 560 28 46)
 • mgr Anna Kapuścińska (anna.kapuscinska@imp.edu.pl tel: 22 560 28 30)
 • mgr inż. Michał Hanke (michal.hanke@imp.edu.pl tel: 22 560 28 30)
 • tech. Bożena Dąbrowska (bozena@imp.edu.pl tel: 22 560 27 84)
 • opracowanie metod i metodyki pomiarów elektrochemicznych do oceny odporności korozyjnej materiałów i powłok,
 • badania i interpretacja mechanizmów korozji materiałów i powłok,
 • ustalanie podstaw naukowych dla nowoczesnych technologii przeciwkorozyjnych
 • opracowanie preparatów i technologii chemicznej obróbki powierzchni na specjalne zamówienia
 • Zestaw pomiarowy wraz z oprogramowaniem – Autolab Eco Chemie, General Purpose Electrochemical System (GPES), Electro Analytical System (EAS), Frequency Response Analysis (FRA) do oceny szybkości korozji metali i powłok metalowych oraz oceny jakości powłok organicznych.
 • Zestaw pomiarowy wraz z oprogramowaniem – Frequency Response Analyser Solartron 1260/ Solartron Electrochemical Interface 1287.
 • Przenośny zestaw pomiarowy ACM Instruments Field Machine, ACM Instruments C & V (current & voltage) Noise Measurements umożliwiający pomiary na obiektach rzeczywistych.