Czym sie zajmujemy?

Prowadzimy działalność badawczą, organizacyjną, edukacyjną i normalizacyjną zmierzającą do stworzenia w Polsce systemu ograniczenia strat gospodarczych spowodowanych przez korozję.

Opracowania

Prowadzenie działalności naukowo – badawczej w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej, ochrony czasowej, powłok organicznych oraz doboru i oceny technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

Badania i monitoring

Badania procesów degradacji materiałów i powłok oraz monitorowanie agresywności atmosfery na obszarze Polski.

Ekspertyzy i usługi

Wykonywanie prac technologicznych, ekspertyz i usług w zakresie chemicznej obróbki powierzchni i natryskiwania cieplnego.

Szkolenia

Organizowanie szkoleń na uprawnienia metalizatora, prowadzenie działalności normalizacyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony przed korozją.