Ekspertyzy

 • Ocena szybkości korozji kuponów korozyjnych dostarczonych przez firmę. Epuro Polska Industrial Water Sp. z o. o.
 • Ocena składu chemicznego blachy pochodzacej z elementów instalacji wentylacyjnej OSiR Targówek Warszawa
 • Porównawcze badania odporności korozyjnej blachy stalowej ocynkowanej po oczyszczeniu i ponownym zabezpieczeniu antykorozyjnym BOMSTAL Sp z o. o.
 • Zagrożenia korozyjne środowiska w miejscowości Sierpc Skanska S.A.
 • Wykonanie elektrochemicznych badań korozyjnych dla materiałów implantacyjnych według normy ISO 10993-15. Medgal Sp. z o. o.
 • Testy elektrochemiczne podatności na korozję próbek SMA NiTi nieimplantowanych, a także poddanych implantacji jonowej azotem o różnych dawkach. Instytut Podstawowych Problemów Techniki
 • Analiza powstania korozji w agregacie prądotwórczym. Pezal Product Line Sp. z o.o.
 • Ocena korozyjności wody, składu chemicznego produktów korozji oraz podatności na korozję materiału konstrukcyjnego instalacji. Energotechnika Sp. z o. o.
 • Ocena szybkości korozji próbek stalowych C1010 dostarczonych przez firmę. Epuro Polska Industrial Water Sp. z o. o.
 • Ustalenie korozyjności atmosfery na terenie gminy Goczałkowice w województwie Śląskim Dan Pol Sp jawna.
 • Wykonanie oceny korozyjnej próbek ze stali 316L i 316L po procesie oraz przygotowanie raportu z badań według normy ISO 10993-15 Unipress Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Badania korozyjne, elektrochemiczne materiałów implantacyjnych wg normy ISO 10993-15. Medgal Sp. z o. o.
 • Ocena szybkości korozji próbek stalowych C1010 dostarczonych przez firmę. Epuro Polska Industrial Water sp. z o. o.
 • Badanie elementów drzwiowych Audi 1 z uszczelkami. Vorwerk Dichtungssysteme Polska
 • Przyczyny korozji elementów ocynkowanych stosowanych w systemie tras kablowych. BAKS - "Kazimierz Sielski"
 • Badania korozji stali węglowej niestopowej w szczególnym środowisku. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Ocena przyczyn wystąpienia korozji na elementach wykonanych z blachy cynkowo tytanowej. Budimex
 • Wykonanie analizy składu warstwy wierzchniej naczynia dostarczonego z firmy Zepter. ZEPTER
 • Konsultacje dotyczące budowy mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu. STRABAG
 • Badania próbki stali austenitycznej 304 wraz ze spoiną pod kątem występowania przyczyn szybkiej korozji INSTAL Warszawa S.A.
 • Określenie przyczyn korozji orurowania cysterny do transportu ropy i wody złożowej. KSM VISION Sp. z o.o.
 • Ocena korozyjności atmosfery na terenie kopalni ropy i gazu LMG w Sowiej Górze wykonana na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawcę, WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
 • Badania powłok śrub metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, ABB.
 • Wykonanie oceny przyczepności i odporności korozyjnej powłoki z dwuskładnikowej farby antykorozyjnej Brantho-Korrux „2-Kompo” dla powierzchni ocynkowanych, Elektro-Chem.
 • Wykonanie oceny korozyjnej próbek ze stali implantacyjnej 316LVM oraz przygotowanie raportu z badań według normy ISO 10993-15,& MEDGAL.
 • Badanie powierzchni 8 profili aluminiowych pod kątem zawartości chromu w warstwie powierzchniowej, KOMANDOR S.A..
 • Ocena korozyjności środka dezynfekującego DIVOSAN w kontakcie ze stalą 316L oraz analiza produktów korozji na próbkach ze stali nierdzewnej, Korab sp. z o.o.
 • Analiza grubości powłoki fosforanowej na taśmach stalowych Typ materiału DC 01 powłoka ZE 25/25, PHUP KRAK-OLD Sp z o.o.
 • Badania porównawcze odporności na korozję powłok natryskanych cieplnie i wysokocynkowych powłok malarskich, różne zakłady przemysłowe.
 • Ocena przyczyny występowania defektów powłoki cynkowej, Addit Sp z o.o.
 • Opinia technicznan. t. materiału barierek zamontowanych na hali basenowej AR w Lublinie, Budimex Dromex S.A.
 • Ocena szybkości korozji materiału lufy w czasie zanurzenia w wodzie ze zbiornika, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 • Ocena antykorozyjnych właściwości preparatu „METAS-ANTYKOR”. Etap I, PHZ Bartimpex S.A.
 • Ocena szybkości korozji próbki stalowej C1010 S/O dostarczonej przez firmę Epuro Polska sp. z o.o., EPURO Polska Sp z o.o.
 • Oznaczanie wskaźnika korozyjności stali St3S i IaSSB w środowisku roztworu wodnego RSM w obecności inhibitora Markonol, MAR-KON.
 • Techniczno – ekonomiczna analiza porównawcza powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie z drutu Zn i Zn-Al produkowanych przez Z.M. Silesia, Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A.
 • Określenie przyczyny korozji rur instalacji ciepłej wody użytkowej, Solec Development Sp. z o. o.
 • Ocena szybkości korozji próbki stalowej C1010 dostarczonej przez firmę Euro Polska sp. z o.o., EPURO Polska Sp. z o.o.
 • Badanie i określenie potencjalnych przyczyn korozji powłoki cynkowej na elementach rusztowań firmy PERI, PERI Polska Sp. z o.o.
 • Oznaczanie wskaźnika korozyjności stali St3S i IaSSB w środowisku roztworu wodnego RSM w obecności inhibitora Markonol (II część), MAR-KON.
 • Ekspertyza jakości drutu ocynkowanego, PPHU „KONRAD”.
 • Opracowanie założeń technicznych procesu metalizacji butli na gaz propan-butan. Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
 • Ekspertyza jakości próbek stali nierdzewnej na elewacji budynku, Hochtief Project Development Polska.
 • Ekspertyza dotycząca oceny zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych barier ochronnych na odcinku Olszyna-Golnice, PEETZ Polska Sp. z o. o.
 • Ekspertyza próbek cynkowania białego dostarczonych przez APW wg ustaleń, APW Poland Sp. z o.o.
 • Analiza chemiczna powłok Zn wytworzonych elektrolitycznie według ustaleń, APW Poland Sp. z o.o.